Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  Bez kategorii  >  Bieżący Artykuł

I HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W POWOŻENIU 2014

30-go marca w Centrum Hipiki w Jaszkowie odbędą się Halowe Zawody Zaprzęgowe.

30-go marca w Centrum Hipiki w Jaszkowie odbędą się Halowe Zawody Zaprzęgowe. Udział może wziąć każdy, kto w swojej karierze nie startował w klasie C. Konkurs to trasa zręczność/maraton (kegle+ 2 przeszkody). Jeden lub dwa nawroty w zależności od liczby zgłoszeń.


 

 

1. Organizator: Jeździecki Klub Sportowy JAGODNE
2. Termin: Niedziela 30.03.2014
3. Termin zgłoszeń Do 25.03.2014

Tel: 604 78 91 99

hpp-d@wp.pl UWAGA ! Istnieje możliwość wysłania zgaszenia SMS-em na numer 604 78 91 99. Należy podać dane zawodnika, koni, klub oraz kategorię w której się startuje.

Informacje dotyczące zawodów, szkolenia, egzaminów.

Ireneusz Kozłowski tel; 604 789 199

4. Miejsce zawodów:Centrum Hipiki Jaszkowo

Jaszkowo 16 Brodnica 63-112

Cena hotelu od 30 do 100 zł od osoby. Rezerwacja noclegów tel: 61 – 283 75 56lub info@centrumhipiki.com5. Uczestnicy:Zawodnicy zarejestrowani w PZJ lub WZJ lub amatorzy.

Uczestników nie zarejestrowanych w PZJ i WZJobowiązuje:

– aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do uprawiania jeździectwa

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

– osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna aktualna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych

 

6. Komisja Sędziowska:

– Krzysztof Rembowski

 • Adam Markowski

– Ireneusz Kozłowski

 

 

Zawody Towarzyskie są dla zawodników i koni nie posiadających licencji WZJ i są rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 roku dotyczącą zasad organizacji konkursów towarzyskich w jeździectwie.

Przed zawodami odbędzie się szkolenie

Piątek 28.03.2014

 

17.00 Praca na podwójnej lonży.

Powożenie singlem i parą.

Jakie znaczenie w treningu ma takt, rozluźnienie i kontakt .

Koszt uczestnictwa wolnego słuchacza – 25 zł

Koszt uczestnictwa z zaprzęgiem – 100 zł (ilość miejsc ograniczona)

Sobota 29.03.2014

 

 1. Część druga:

Powożenie singlem i parą.

Jakie znaczenie ma impuls, wyprostowanie i zebranie

16.00 Zaprzęg czterokonny – jak zaprzęgać, jak powozić.

Koszt uczestnictwa wolnego słuchacza – 50 zł

Koszt uczestnictwa z zaprzęgiem -100 zł (ilość miejsc ograniczona)

19.00 Rejestracja uczestników zawodów

Oglądanie trasy niedzielnego konkursu

20.00 Film z ostatnich Mistrzostw Świata zaprzęgów parokonnych

w Topolczankach.

Uwaga !!!

Uczestnicy zawodów, które odbędą się dnia następnego, nie ponoszą kosztów szkolenia jako wolni słuchacze. Dotyczy to zawodnika i luzaka.

Niedziela 30.03.2014

08:00 Rejestracja uczestników – odprawa techniczna

Oglądanie trasy.

10:00 Konkurs DERBY

Kegle plus dwie przeszkody maratonowe firmy Pro – Plast

Obowiązuje norma czasu. Zrzutka – 3 pkt. Na każdym elemencie przeszkód terenowych będą zrzutki.

Osoby zdające egzamin na brązową odznakę PZJ przed rozpoczęciem przejazdu konkursowego wykonują krótki test części praktycznej egzaminu.

 

Ceremonia dekoracji uczestników po zakończonym konkursie

Po dekoracji odbędzie się egzamin teoretyczny na Brązową

Odznakę Powożenia Polskiego Związku Jeździeckiego

Koszt egzaminu 150 zł

 

8. Warunki techniczne
 • Próba zręczności z elementami próby terenowej – obowiązują bryczki maratonowe (dopuszczalne ogumienie pneumatyczne)
 • Dopuszczalny jest rozstaw osi inny niż 125 cm.
 • Kolejność startów zostanie ustalona w wyniku losowania na odprawie technicznej.

– W konkursie DERBY zawodnika i luzaka obowiązują kaski.

 • Odrębna klasyfikacja dla zaprzęgów parokonnych i jednokonnych, koni i kuców
 • Tytuł zwycięzcy przyznany będzie za łączną klasyfikację dwóch prób.
 • Zawodnik może wystartować maksymalnie dwoma zaprzęgami , przy czym do klasyfikacji HMP zaliczany będzie wynik zaprzęgu wskazanego na odprawie technicznej. Wskazanym zaprzęgiem zawodnik startuje jako pierwszym. Klasyfikowanym w Mistrzostwach można być tylko w jednej kategorii.
 • Ogólne zasady pokonywania przeszkód są zgodne z przepisami FEI.
 • Przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych konkursy mogą odbywać się na placu otwartym.(podłoże piaszczyste)

Konie obowiązuje Paszport Hodowlany z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie. Wiek koni – minimum 4 lata.

Proponujemy zabrać ze sobą derki na wysychanie koni.

9. Warunki finansowe

 • Boks – 80 zł / doba
 • wpisowe na zawody: 250 zł
 • Podłączenie do prądu 100 zł

10. Nagrody

 • Dla zwycięzców puchary i medale. Dla wszystkich dyplomy i floo .

Atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 • 25% wpisowego przeznaczone na nagrody finansowe w danym konkursie

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów

OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOLETNICH POWOŻĄCYCH NIE POSIADAJĄCYCH LICENCJI REGIONALNEJ/OGÓLNOPOLSKIEJ

 My, niżej podpisani ……………………………………………………………………………………….., działając, jako przedstawiciele ustawowi niepełnoletniego ……………………………………………………. Oświadczamy, iż Jego/ Jej stan zdrowia oraz umiejętności pozwalają Jemu/ Jej w pełni na uprawianie dyscypliny jeździeckiej Powożenie oraz na przystąpienie do rywalizacji sportowej podczas Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi organizowanymi przez WTWK, oraz JKS Jagodne.

Niniejszym wyrażamy zgodę na udział ………………………………………… w ww. amatorskich zawodach, jesteśmy świadomi ryzyka sportowego związanego ze startem w tych zawodach i zrzekamy się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora z tego tytułu oraz z tytułu okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy o kulturze fizycznej.

 

 

 

………………………………….

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie zamieszczamy komentarzy niepodpisanych imieniem i nazwiskiem. Jeśli Autor zastrzeże swoje dane, pozostaną one wyłącznie do wiadomości redakcji.