Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  Bez kategorii  >  Bieżący Artykuł

KOMUNIKATY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W SPRAWIE ZMIAN PERSONALNYCH

OFICJALNA INFORMACJA ze strony głównej ANR: W piątek 19 lutego br. Agencja Nieruchomości Rolnych dokonała zmian zarządów w Stadninach Koni w Janowie Podlaskim i Michałowie. Prezesi Marek Trela (SK Janów Podlaski) i Jerzy Białobok (SK Michałów) zostali odwołani z pełnionych przez siebie funkcji zgodnie z art. 203 Kodeksu Spółek Handlowych.

OFICJALNA INFORMACJA ze strony  głównej ANR: „W piątek 19 lutego br. Agencja Nieruchomości Rolnych dokonała zmian zarządów w Stadninach Koni w Janowie Podlaskim i Michałowie.

Prezesi Marek Trela (SK Janów Podlaski) i Jerzy Białobok (SK Michałów) zostali odwołani z pełnionych przez siebie funkcji zgodnie z art. 203 Kodeksu Spółek Handlowych. Na podstawie art. 201 na p.o. Prezesa SK Janów Podlaski powołany został Marek Skomorowski. Marek Skomorowski jest ekonomistą. Z kolei p.o. Prezesa w SK Michałów została Anna Durmała, która z wykształcenia jest zootechnikiem. Zadaniem nowego kierownictwa spółek jest kontynuowanie i rozwijanie hodowli koni arabskich czystej krwi.

Państwowe stadniny koni arabskich czystej krwi w Polsce są i nadal będą traktowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych jako priorytetowe.

Stadniny w Janowie Podlaskim i Michałowie figurują na liście spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarczych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. 2014, poz. 214).

Biuro Rzecznika Prasowego ANR”

Od redakcji: W dalszym ciągu nie wiemy, DLACZEGO? odwołano zasłużonych dla polskiej hodowli specjalistów.

Jeśli jest pani/pan przeciw zmianom w polskiej hodowli koni arabskich, prosimy podpisać petycję:

https://podpisz.to/petycja/mowimy-nie-zmianom-w-polskiej-hodowli-koni-arabskich,127#.VsgnR3q_7s0.facebook

KOLEJNY KOMUNIKAT ze strony ANR:

Stadniny Koni w Janowie Podlaskim i Michałowie figurują na liście spółek hodowlanych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Nadzór właścicielski nad nimi pełni Agencja Nieruchomości Rolnych.

W związku z utratą zaufania, 19 lutego 2016 r. zostały odwołane Zarządy obu tych stadnin. Powodami odwołania były między innymi:

  1. Brak odpowiedniego nadzoru hodowlano-weterynaryjnego nad końmi arabskimi czystej krwi w przypadku Janowa Podlaskiego. Skutki braku odpowiedniego nadzoru potwierdzają m.in. okoliczności związane z zachorowaniem, leczeniem i eutanazją klaczy Pianissima, która wyceniona została na 3 000 000 €. Śmierć klaczy nastąpiła w październiku 2015 r. Dla porównania w rekordowej aukcji, jaka odbyła się  w Janowie Podlaskim w sierpniu 2015 r.,  uzyskano za klacz Pepita kwotę 1 400 000 €.
  2. Dopuszczenie przez Zarządy obu stadnin do pobierania przez zagranicznych kontrahentów większej liczby zarodków niż dopuszczają to polskie regulacje.
  3. Zawieranie przez Zarządy obu spółek umów dzierżawy klaczy z zagranicznymi ośrodkami hodowlanymi w sposób, który nie zabezpieczał w pełni interesów polskich podmiotów oraz ograniczał możliwości dochodzenia roszczeń.Państwowe stadniny koni arabskich czystej krwi w Polsce są i nadal będą traktowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych jako priorytetowe.Biuro Rzecznika Prasowego
    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie zamieszczamy komentarzy niepodpisanych imieniem i nazwiskiem. Jeśli Autor zastrzeże swoje dane, pozostaną one wyłącznie do wiadomości redakcji.