Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  artykul_glowny  >  Bieżący Artykuł

KONIE MALOWANE, KONIE RZEŹBIONE (11)  

Dziś mówimy: „K” jak KREDKA…

Silny i wierny; rysunek autorstwa Nicole Taylor; 2015 r.

 Techniki plastyczne od A do Z

Zapraszamy do śledzenia nowego cyklu odcinków o koniach w sztuce. Tym razem zajrzymy do pracowni, poznamy warsztaty twórców i różnorodne, nie tylko malarskie techniki tworzenia końskich wizerunków. Dziś mówimy:

„K” jak KREDKA

Rysowanie kredką to technika, którą każdy z nas poznaje we wczesnych latach dziecięcych.  Wtedy jednak nie zastanawiamy się nad tym, że to narzędzie wielu artystów.

Kredki, farby olejne, akwarele, czy pastele mają w swoim składzie te same pigmenty. Różnią się spoiwami łączącymi barwniki. Rodzaj spoiwa wpływa na konsystencję, stopień płynności, a więc i sposób, w jaki nakłada się kolory. W kredkach pigment wraz z talkiem i spoiwem tworzą suchy pręcik, który zanurzany w wosku nadaje mu zdolność pozostawiania barwnych kresek.

Niegdyś twórcy nie traktowali poważnie tej formy wypowiedzi artystycznej, nie tylko ze względu na skojarzenia z nieprofesjonalną dziecięcą „twórczością”, ale także z powodu braku zaufania do trwałości takiego medium. Dzisiejsze kredki profesjonalnych producentów mają wysoką odporność na działanie światła, a prace nimi wykonywane są tak samo cenione jak inne rodzaje rysunku (ołówek, węgiel, pastel). Przyjrzyjmy się zatem postaciom koni uwiecznionych za pomocą kolorowej kreski.

Wolne konie, Pierre Bayet; 2022 r.

Kolory kredką uzyskuje się w rysunku oczywiście nie przez wcześniejsze ich mieszanie, lecz przez łączenie optycznie, tzn. nakładając je na siebie. Nakłada się je cieniując pod różnym kątem.

Współczesny artysta Pierre Bayet tworzy rysunki pełne ekspresji i dynamiki z wyraźnie zaznaczoną strukturą kreskowania. To przykłady, na których wyraźnie widać składową kilku nakładanych na siebie kolorów z różną intensywnością i zagęszczeniem linii.

Żniwa, Pierre Bayet; 2021 r.

Z lewej: Pasterz, Jea Devoe; 2019 r.; z prawej: Opiekun z koniem, Yetti Frenkiel.

Pasterz  autorstwa Jea Devoe to praca wykonana kredką łączoną z techniką rysowania węglem drzewnym. Miękkie przejścia tonalne i barwne skontrastowane są z wyraźnie zaznaczonymi liniami konturów. To rysunek prezentujący syntetyczne ujęcie tematu. Widać tu, że kredka wcale nie wyklucza swobody i niedopowiedzenia w formie wyrazu. Ale Opiekun z koniem Yetti Frenkiel to rysunek wykonany tak, jakby artystka kilkoma zdecydowanymi kreskami pospiesznie chciała zanotować widzianą przez siebie scenę. W tym dziele technika cieniowania za pomocą kresek jest wyraźnie zaznaczona.

Z lewej: Trzy konie, Claude Buckley;  z prawej: Studium głowy konia, Joanne Stevens.

Trzy konie Claude Buckley’a oraz portret wykonany przez Joanne Stevens to przykłady rysunków bardzo realistycznych. Środek wyrazu, czyli kreska, używany jest tu w taki sposób, by nie podkreślać techniki wykonania i linearności dzieła.

Rysunek autorstwa Esther Van Hulsen.

Niektóre rysunki wykonane kredkami wręcz trudno na pierwszy rzut oka odróżnić od zdjęć, które notabene bardzo często są bazą dla ich powstawania. Bardzo dobrym przykładem jest hiperrealistyczny rysunek autorstwa Esther Van Hulsen.

Jak widać, kredka daje całe spektrum możliwości uzyskiwania barw i tonów, a także łagodnych przejść między nimi. Jeśli jednak chce się uzyskać realistyczny analogiczny do malarskiego obraz, wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz cierpliwości,. Wiedzą o tym najlepiej ci, którzy zamiast szerokiego pędzla, którym szybko buduje się duże płaszczyzny obrazu, wybrali ołówek bądź właśnie kredkę – jego barwną odmianę.

EWA JAWORSKA

UWAGA: w związku z brakiem wszystkich reprodukcji na stronach wikipedii i pokrewnych, gdzie udzielona jest zgoda na pobieranie materiałów czyli tzw. fair use, zasoby strony https://fineartamerica.com/ https://www.artmajeur.com/ https://www.saatchiart.com/  http://www.claudebuckley.com/ https://myartmagazine.com/ zamieszczone zostały z powołaniem się na zasadę dozwolonego użytku: (dotyczy ona utworów już publicznie udostępnionych, z których korzysta się w celu niekomercyjnym, a taki właśnie, dydaktyczny charakter mają artykuły https://hejnakon.pl/ o sztuce).

NOTE: due to the lack of all reproductions on Wikipedia and related sites, where consent is granted to download materials, i.e. fair use, the resources of the website https://fineartamerica.com/ https://www.artmajeur.com/ https://www.saatchiart.com/  http://www.claudebuckley.com/  https://myartmagazine.com/ are posted with reference to the principle of fair use: (it applies to works already made available to the public, which are used for non-commercial purposes, and this is the didactic nature of https://hejnakon.pl/ articles about art).

Źródła reprodukcji:

https://fineartamerica.com/featured/strong-and-true-nichole-taylor.html

https://www.artmajeur.com/pierre-bayet/pl/artworks/16282102/chevaux-libres

https://www.artmajeur.com/pierre-bayet/pl/artworks/14798057/la-moisson-d-un-autre-temps

https://www.saatchiart.com/art/Drawing-El-Gaucho/26409/7077673/view

https://www.saatchiart.com/art/Drawing-Groom-with-A-Hose/1880243/8856734/view

http://www.claudebuckley.com/commissions/equine.html

https://fineartamerica.com/featured/high-desert-joanne-stevens.html

https://myartmagazine.com/realistic-horse-pencil-drawing-esther?s=1

 

 

 

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie zamieszczamy komentarzy niepodpisanych imieniem i nazwiskiem. Jeśli Autor zastrzeże swoje dane, pozostaną one wyłącznie do wiadomości redakcji.