Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  Bez kategorii  >  Bieżący Artykuł

KLUB GAJA: W DNIU PRAW ZWIERZĄT ZJEDZ… COŚ INNEGO

22 maja to Dzień Praw Zwierząt ustanowiony przez Klub Gaja dla upamiętnienia przyjęcia przez polski parlament w 1997 roku Ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa ma szeroki wymiar edukacyjny w podejściu do zwierząt. W sytuacji zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, zasadnicze jej przesłanie – zwierzę nie jest rzeczą – nabiera szczególnego znaczenia.  W Dniu Praw Zwierząt Klub Gaja zachęca do diety bezmięsnej.

Wyborom konsumenckim wobec praw zwierząt poświęcona będzie zasadnicza część wydarzenia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 21 maja w godz. 12.00 – 14.00.

Co roku na świecie, na mięso, mleko i jaja hoduje się m.in. 5 mln koni, 540 mln bydła,  1,2 mld świń, 6 mld  kur niosek i  51 mld  kurczaków. Hodowla zwierząt to źródło aż 18% światowych emisji gazów cieplarnianych, w tym podtlenku azotu i metanu. Ma ona większy wpływ na zmiany klimatyczne niż transport (14% globalnych emisji gazów cieplarnianych).

To, czym się odżywiamy należy do podstawowych wyborów, których dokonujemy każdego dnia. Hodowle zwierząt na potrzeby przemysłu spożywczego, ze względu na swoje rozmiary i metody mają ogromny wpływ na zmiany klimatyczne. Zmniejszenie ilości pokarmów mięsnych w codziennej diecie to realny wpływ konsumenta na wielkość produkcji zwierzęcej oraz przejaw troski – o własne zdrowie, poszanowanie praw zwierząt  i  stan środowiska naturalnego. W Dzień Praw Zwierząt 2013 Klub Gaja zachęca do rezygnacji z posiłków mięsnych. To realne działanie na rzecz praw zwierząt masowo wykorzystywanych przez przemysł.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa  (FAO)  przemysłowe systemy  produkcji zwierzęcej rozwijają się  sześć razy szybciej niż tradycyjne  systemy rolnictwa. Wywierają tak  głębokie i różnorodne oddziaływania, że powinny stanowić jeden  z wiodących obszarów zainteresowania polityki ochrony środowiska.  Hodowla żywego inwentarza na mięso, mleko i jaja zużywa istotną część  światowych zasobów naturalnych.  Jedna trzecia gruntów ornych na świecie jest zajmowana przez uprawy na pasze dla zwierząt. Ziemia pod pastwiska i uprawy paszowe pochodzi spod wykarczowanych lasów, co zwiększa emisję dwutlenku węgla i zmniejsza bioróżnorodność.
Hodowla w systemie produkcyjnym  jest nastawiona na dużą wydajność. To nasila u zwierząt stres, prowadzi do  pogorszenia stanu zdrowia, ich dobrostan utrzymywany jest w stopniu minimalnym.

***
Od początku działalności celem Klubu Gaja jest promocja poszanowania praw zwierząt i ochrona przyrody bez negowania praw społeczeństwa do rozwoju cywilizacyjnego. To dzięki obywatelom polski parlament zajął się Ustawą o ochronie zwierząt. Pod petycją Klubu Gaja ws. wprowadzenia ustawy  podpisało się 600 tysięcy osób! Była to największa kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w Polsce, a ustawa dotyczy praw wszystkich zwierząt, także hodowanych na potrzeby produkcji.

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie zamieszczamy komentarzy niepodpisanych imieniem i nazwiskiem. Jeśli Autor zastrzeże swoje dane, pozostaną one wyłącznie do wiadomości redakcji.