Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  Aktualności  >  Bieżący Artykuł

ZMIANA ZASAD KWALIFIKACJI KONI DO MPMK 2019

W związku z coraz częstszymi wypadkami odwoływania zawodów kwalifikacyjnych…

 

W związku z coraz częstszymi wypadkami odwoływania zawodów kwalifikacyjnych do skokowych i ujeżdżeniowych MPMK 2019 z powodu arteritis, Komisja Koordynacyjna PZJ/PZHK zadecydowała o zmniejszeniu wymagań kwalifikacyjnych dla koni starających się o start w tegorocznych skokowych oraz ujeżdżeniowych MPMK.

Konie z polskimi i zagranicznymi paszportami, we wszystkich kategoriach wiekowych w dyscyplinach ujeżdżenie i skoki przez przeszkody, będą kwalifikowane na podstawie jednego przejazdu. Poniżej zasady tegorocznej kwalifikacji do MPMK 2019:

SKOKI

Konie 4 letnie – min. 1x 7,5 pkt. w konkursach kwalifikacyjnych na styl konia

  • Konie 5 letnie – min. 1x 7,5 pkt. w konkursach kwalifikacyjnych na styl konia lub 1x czysty przejazd w konkursach dla koni z tej kategorii wiekowej na zawodach w kraju lub zagranicą w konkursach dla młodych koni lub uzyskanie kwalifikacji na ZO w Finale  Małej Rundy,
  • Konie 6 letnie – min. 1x 7,5 pkt. w konkursach kwalifikacyjnych na styl konia lub 1x 0 pkt. w konkursach dokładności, zwykłym, dwunawrotowym (pierwszy zerowy nawrót liczony jest do kwalifikacji) i dwufazowym (obie fazy bez punktów karnych) rozgrywanych w czasie zawodów międzynarodowych, ogólnopolskich lub regionalnych w klasie C,
  • Konie 7 letnie – 1x 0 pkt. w konkursach C1 (135 cm.) i wyższych na zawodach ogólnopolskich oraz wyższej rangi w konkursach: dokładności, zwykłym, dwunawrotowym (pierwszy zerowy nawrót liczony jest do kwalifikacji) i dwufazowym (do kwalifikacji liczony jest zerowy przejazd II fazy).

UJEŻDŻENIE

  • Konie 4,5 letnie – min. 1 x 7,0 pkt. na zawodach kwalifikacyjnych
  • Konie 6 letnie – min. 1 x 6,5 pkt. w konkursach kwalifikacyjnych lub min. 1 x min. 65% w konkursie klasy C1, C2, C3 podczas zawodów ZO lub wyższej rangi.

W każdym przypadku muszą być spełnione pozostałe wymagania kwalifikacji koni do MPMK

 

MPMK 2019 – OPŁATY

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu 2019 będzie obowiązywała opłata organizacyjna (w tym za boks) w dwóch wysokościach:

  • 450 zł za konie własności mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, lub średnich przedsiębiorstw (tzw. MŚP*). W przypadku właścicieli koni, którzy dotychczas nie złożyli oświadczenia MŚP w OZHK/WZHK lub PZHK, wymagane przesłanie oświadczenia (link) ze zgłoszeniem do organizatora MPMK
  • 600 zł za konie własności dużych przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia oraz w przypadku właścicieli, którzy nie złożyli oświadczenia w OZHK/WZHK/ lub PZHK, lub nie prześlą oświadczenia ze zgłoszeniem konia do organizatora MPMK)

MŚP* w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.,   

MŚP jest również osoba fizyczna, która prowadzi działalność związaną z hodowlą koni, w tym z oceną ich wartości użytkowej­­, m.in. w sporcie jeździeckim (MPMK)

***

……………………………………
(miejscowość, data)
………………………….
(pieczęć )
O Ś W I A D C Z E N I E
………………………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa podmiotu, kontrahenta/adres siedziby/NIP/REGON
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Prowadzę działalność gospodarczą wykonywaną poprzez:
zaznaczyć właściwe:
mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo (MŚP*) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1)
Uwaga: w przypadku rolników posiadających gospodarstwa rolne należy podać numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR
lub
duże przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1)
……………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu/kontrahenta)
* Uwaga – MŚP w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 702/2014 jest również osoba fizyczna, która prowadzi działalność związaną z hodowlą koni, w tym z oceną ich wartości użytkowej, m.in. w sporcie jeździeckim (MPMK).

 

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nie zamieszczamy komentarzy niepodpisanych imieniem i nazwiskiem. Jeśli Autor zastrzeże swoje dane, pozostaną one wyłącznie do wiadomości redakcji.