Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  Bez kategorii  >  Bieżący Artykuł

ZAPRZĘGI I POWOZY W HISTORYCZNYM WYDANIU

Wdniach 04-06 października br. odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów

Konkurs zaprzęgów na Placu Ujazdowskim w roku 1881

Wdniach 04-06 października br. odbędzie  się spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów. Tym razem miejscem, tradycyjnej już, jesiennej sesji będzie pałac Zamoyskich w Kozłówce.  Tematyka spotkania jest bardzo różnorodna i … mamy nadzieję, interesująca.

W tym roku Stowarzyszenie było organizatorem pierwszego w Polsce konkursu Tradycyjnego Powożenia, który miał rangę międzynarodową i odbił się bardzo dobrym echem w europejskim środowisku związanym z taką formą powożenia.  Jednym z tematów naszego spotkania będzie relacja z w/w wydarzenia, oraz omówienie planów związanych z organizacją konkursów w roku 2014.  Swój przyjazd do urokliwej Kozłówki zapowiedziało wielu znakomitych gości, między innymi przedstawiciele takich instytucji jak: Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych.

 Spotkanie ma formę otwartą,  zapraszamy więc każdego, komu bliski jest temat zaprzęgów, historii i tradycji w powożeniu

Dodatkowe informacje:  Ireneusz Kozłowski,  tel. 604 78 91 99 lub irek.jagodne@wp.pl

www.tradition.com.pl

Szczegółowy plan zajęć oraz formularz zgłoszeniowy poniżej:

     PROGRAM JESIENNEGO SPOTKANIA

     STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW POWOZÓW I ZAPRZĘGÓW

                           KOZŁÓWKA,  4 – 6  PAŹDZIERNIKA 1013

 
PIĄTEK, 4.10. 2013

godz. 18.00 – przyjazd uczestników spotkania, zakwaterowanie, sprawy organizacyjne

godz. 20.00 – wspólna kolacja w „Rządcówce”

godz. 21.00 – relacja z podróży do Danii ilustrowana zdjęciami, przedstawi Pan Krzysztof

Olczak, organizator wycieczki

 

     SOBOTA, 5.10.2013 

 godz.  9.00 –  Otwarcie sesji naukowej  Sala konferencyjna w budynku Teatralni

          „ PROBLEMY KONSERWACJI ZABYTKOWYCH POJAZDÓW KONNYCH”

                            I blok tematyczny. (przewidziany czas na referat 25 min. oraz

10 min. na dyskusję po każdym referacie)

godz.  9.10 –  Andrzej Novák-Zempliński – Tułowice-Dwór

Ogólne zasady podejścia konserwatorskiego do zabytkowych pojazdów konnych –

restauracja a konserwacja, problemy etyki i estetyki zabiegów konserwatorskich

godz.  9.45 – Tadeusz Kołacz – Muzeum Galowice

Organizacja i funkcjonowanie ekspozycji zabytkowych pojazdów konnych w

warunkach muzealnych, kolekcjonerskich i prywatnych

godz. 10.20 – Wit Karol Wojtowicz – Muzeum Zamek w Łańcucie

Zabytkowe pojazdy konne z łańcuckiej wozowni Potockich – prezentacja

multimedialna w aspekcie konserwatorskim

godz. 10.55 – Lidia Męczyńska – Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Odmienne potrzeby klimatyzacyjne dla przedmiotów rzemiosła wykonanych

z różnych materiałów; metal, skóra, drewno, tkaniny na podstawie powozów,

siodeł i uprzęży

 

godz.11.30 – 12.00  Przerwa na kawę

 
 

godz. 12.00   II Blok Tematyczny

 

godz. 12.10 – Wrzesław Żurawski, Łańcut

Karety króla Jana III – rozważania na temat zakresu rekonstrukcji w kontekście

etyki konserwatorskiej i funkcji dydaktycznej

godz.12.45 – Joanna Lisik, Karol Sadowski – Toruń

Konserwacja zabytkowych skór powozowych w praktyce

godz.13.20 –  Marek Suder – Firma Solinex Wrocław

Zastosowanie beztlenowych technik w dezynfekcji lub zabezpieczaniu

eksponatów muzealnych

 

godz.14.00- 15.00  Przerwa obiadowa. Obiad w restauracji pałacowej.

                    

godz.15.00 – Zwiedzanie zbiorów wozowni pałacowej i kolekcji lamp powozowych

Prezentacji wraz z przedstawieniem problemów konserwatorskich dokona

Anna Fic-Lazor, Główny Konserwator zbiorów Muzeum Zamoyskich

 

 godz.16.00 – III Blok tematyczny

 

                        – Tomasz Olejniczak – Kościan

Problemy konserwacji zabytkowych lamp powozowych

godz.16.35 – Krzysztof Olczak – Łańcut

Zabytkowe pojazdy konne w konkursach tradycyjnego powożenia, problemy konserwatorskie czynnego użytkowania

godz.17.10 – Ireneusz Kozłowski – Szkoła Powożenia w Jagodnem

Relacja z I Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia w Książu,

zrealizowanego z inicjatywy SMPiZ (z pokazem multimedialnym)    

godz.17.45 –  Zakończenie sesji.

 

 

Godz.18.30 – WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SMPiZ – Rządcówka

Drugi termin zebrania -18.45

W programie;

  1. Sprawozdanie Zarządu za czteroletnią kadencję
  2. Dyskusja nad sprawozdaniem i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
  3. Wybory nowego składu Zarządu Stowarzyszenia na lata 2013-2017
  4. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu
  5. Przedstawienie programu działalności, zmian w regulaminie etc.
  6. Wolne wnioski
  7. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w regulaminie i głosowanie nad wnioskami
  8. Zamknięcie Walnego Zebrania

godz.20.00 – Pożegnalna kolacja w Rządcówce

 

 NIEDZIELA, 6.10. 2013

   

godz. 9.00 – Wspólne zwiedzanie zespołu pałacowo- parkowego.

Zebranie nowego Zarządu w Rządcówce. Ustalenie planu

pracy na najbliższy rok.

 

Formularz zgłoszeniowy na Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów – Kozłówka 2013

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………….

Adres: Ulica i numer…………………………………………………………………………

Miasto i kod……………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………

Adres e-mail…………………………………………………………………………………….

Potwierdzam swój udział  Spotkaniu Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów, które odbędzie się w Kozłówce, w dniach 4-6.10.2013r.  Zobowiązuję się do pokrycia na miejscu kosztów organizacyjnych w wysokości 50 zł oraz niżej wymienionych kosztów:*

 

o   Kolacja w Rządcówce w piątek  25 zł/os

o   Obiad w sobotę                           25 zł/os

o   Kolacja w sobotę                        40  zł/os

o   Obiad w niedzielę                       25 zł/os

Koszt  pokoju: jednoosobowego ( 70 zł/ noc),  dwuosobowego ( 60 zł).

Samodzielna rezerwacja noclegów w Gościńcu Kozłowieckim, tel. 695-379-062,                                    e-mail.: info@kozlowka.com, www.goscinieckozlowiecki.pl

 

Jestem,    nie jestem*    członkiem Stowarzyszenia i mam opłacone  składki

za rok*     2012      Tak        Nie,                 za rok  2013*       Tak          Nie

Zgłoszenie proszę przesłać do 30 września na adres e-mail. tulowicedwor@o2.pl

lub pocztą na adres: Tułowice Dwór,  05-088 Brochów

                                                                           

                                                                                       Podpis                  

 

 

                                                                             ..………………………

·         właściwe podkreślić

 

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie zamieszczamy komentarzy niepodpisanych imieniem i nazwiskiem. Jeśli Autor zastrzeże swoje dane, pozostaną one wyłącznie do wiadomości redakcji.